Asbestattest voor verkoop - Asbestfocus- gecertificeerd deskundige

ASBESTATTEST

Voor verkoop

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen die vóór 2001 gebouwd zijn. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw – gebouwd vóór 2001-  over een asbestattest beschikken.

Doel van asbestattest

Het doel van het asbestattest voor verkoop is om de koper te informeren over de eventuele aanwezigheid van asbest in het gebouw, zodat deze hier rekening mee kan houden bij de aankoop. Als er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in het gebouw, kan dit namelijk consequenties hebben voor de gezondheid van de bewoners en de kosten van de verwijdering van de asbesthoudende materialen. Het is daarom van belang dat de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het gebouw duidelijk wordt gemaakt aan de koper, zodat deze een weloverwogen beslissing kan nemen over de aankoop van het gebouw.

Hoe gaan we te werk

Een asbestattest is het resultaat van een inventarisatie van een gebouw: onze erkende asbestdeskundige voert een grondige maar niet-destructieve inspectie uit waarbij mogelijk enkele stalen worden genomen en maakt vervolgens een asbestinventaris op in de databank van de overheid en dit volgens het asbest-inspectieprotocol.

Waarom

Een asbestattest voor verkoop toont aan of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in een gebouw dat te koop wordt aangeboden. Het attest is verplicht bij de verkoop van bepaalde gebouwen, zoals woningen die gebouwd zijn vóór 2001 of gebouwen die een bepaalde bestemming hebben (zoals scholen of ziekenhuizen).

Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken

Een asbestattest maakt deel uit van het Vlaamse asbestafbouwbeleid.
De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd vóór 2001 in kaart brengen. Door asbest in alle gebouwen op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Asbestinspectie

Niet-destructieve inspectie

De asbestinspectie voor verkoop of beheer is niet-destructief: dit betekent dat alleen visueel toegankelijke toepassingen worden geïnspecteerd en opgenomen in het attest.

Materialen achter bijvoorbeeld ongeschonden valse wanden en/of plafonds zijn niet eenvoudig bereikbaar en worden niet onderworpen aan een inspectie.

Destructieve inspectie

Een Asbestinspectie voor sloop of renovatiewerken is destructief.

Dit betekent onder andere dat ongeschonden valse wanden en plafonds ook worden geïnspecteerd.

Ontdek hier wat destructieve werken zijn en zijn risico’s. 

Asbestanalyse

Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen is het mogelijk dat onze deskundige volgens de regelgeving een staal dient te nemen waarop een asbestanalyse wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium.

De staalnames worden zo veel mogelijk op plaatsen genomen die aan het zicht worden onttrokken.  Elk staalnamepunt wordt na staalname zorgvuldig gefixeerd zodoende er geen asbestvezels kunnen vrijkomen.

Toepassingen

Geniet nu van onze service:

Scroll to Top