Asbestfocus - Asbest inspectieprotocol

Asbest inspectieprotocol

Een asbest inspectieprotocol is een gestandaardiseerde procedure voor het inspecteren van een gebouw of object op de aanwezigheid van asbest. Het protocol beschrijft de stappen die moeten worden genomen om een nauwkeurige asbestinventarisatie uit te voeren, inclusief het nemen van monsters en het beoordelen van materiaalcondities.

Doel protocol

Het doel van het protocol is om de risico’s van blootstelling aan asbest te minimaliseren en te zorgen voor een veilige en correcte verwijdering van eventueel aanwezige asbestmaterialen.

Sinds 23 november 2022 is het verplicht een asbestattest te hebben voor overdracht van een woning of een gebouw.
In Vlaanderen is het sinds 1995 verplicht voor werkgevers om een asbestattest te hebben voor gebouwen waarin hun werknemers werken. 

Het asbestattest, ook wel bekend als asbestinventaris of asbestonderzoek, is een document dat aantoont of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in een gebouw.

Het hebben van een asbestattest is belangrijk omdat het werkgevers helpt de risico’s van blootstelling aan asbest voor hun werknemers te beoordelen en maatregelen te nemen om de blootstelling aan asbest te minimaliseren. Werkgevers hebben over het algemeen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun werknemers niet worden blootgesteld aan asbest en het hebben van een asbestattest is een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid.

Contactformulier

Waarom dienst doen op asbestfocus?

Scroll to Top