Asbestfocus- Asbestattest voor beheer

ASBESTATTEST

Voor beheer

Een asbestattest voor beheer is een document dat aangeeft of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in een gebouw dat in beheer is bij een beheerder, bijvoorbeeld een woningcorporatie of vastgoedbeheerder.

Doel van asbestattest

Het doel van een asbestattest voor beheer is om de beheerder te informeren over de aanwezigheid van asbest in het gebouw, zodat deze passende maatregelen kan nemen om de blootstelling aan asbest te minimaliseren en de veiligheid van de bewoners, werknemers en bezoekers te waarborgen.

Hoe gaan we te werk

Een asbestattest is het resultaat van een inventarisatie van een gebouw: onze erkende asbestdeskundige voeren een grondige maar niet-destructieve inspectie uit waarbij mogelijk enkele stalen worden genomen en maken vervolgens een asbestinventaris op in de databank van de overheid en dit volgens het asbest-inspectieprotocol.

Waarom?

Een asbestattest voor beheer kan ook helpen bij het opstellen van een beheersplan voor asbest, waarin staat hoe de beheerder omgaat met de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het gebouw en welke maatregelen worden genomen om de gezondheidsrisico’s te beperken.

Voorkom blootstelling aan asbest!

Het beheer van asbesthoudende materialen in gebouwen is belangrijk omdat het de gezondheid van mensen kan beïnvloeden als de asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden. Daarom moeten beheerders ervoor zorgen dat ze op de hoogte zijn van de aanwezigheid van asbest in hun gebouwen en passende maatregelen nemen om de blootstelling aan asbest te voorkomen of te minimaliseren.

Dirk Vanhaecht, gecertificeerd asbestdeskundige

Nummer procescertificaat: ORG-B88Q2
Nummer persoonscertificaat: DES-VXGKS

Dirk Vanhaecht

“Als gecertificeerd asbestdeskundige zorg ik steeds voor een transparante en eerlijke aanpak.”

Contact

Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken

Een asbestattest maakt deel uit van het Vlaamse asbestafbouwbeleid.

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd vóór 2001 in kaart brengen. Door asbest in alle gebouwen op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Scroll to Top